Witamy na naszej stronie!
Dom / Wiadomości

Aby dokładniej wyjaśnić kierunek pracy w następnym kwartale, nasza firma odbyła spotkanie mobilizacyjne dla wszystkich pracowników w lipcu 16.


In combination with the company's thinking and the current status of the entire kitchenware industry, general manager Li Xiangjun pointed out that in terms of quality, the factory should strictly control product quality, from raw materials to product storage to synchronize with the brother factory, and establish a good product image of Yufanfang; At the same time, on the basis of strict quality control, improve the work efficiency of the entire assembly line, and firmly agree with the delivery date agreed with the customer; in terms of service, give full play to the location advantages of the factory to achieve detailed, comprehensive and timely service; In terms of cost, it advocates the cost awareness of all employees, reasonable layout, scientific organization and management, and maximizes the benefits.
Na koniec, prezydent Li pokładał trzy nadzieje w zespole przedsiębiorców: po pierwsze, praca powinna koncentrować się na ogólnej sytuacji, promować ducha przedsiębiorczości Yufanfanfang, który ośmiela się znosić trudności i poświęcenie, i pracować razem, aby przezwyciężyć trudności; po drugie, wykorzystać tę cenną szansę przedsiębiorczości,w ciągłym uczeniu się przy jednoczesnym wzmacnianiu swoich umiejętności biznesowych, tak aby można mieć umiejętności zawodowe i umiejętności zarządzania, a także zrealizować transformację i modernizację ludzi.Wreszcie, jako członek Yufanfanfang, wzmacniając swój własny kodeks postępowania, muszą się zjednoczyć i pomagać sobie nawzajem.


This mobilization meeting not only stimulated the entrepreneurial passion of all employees, but also laid a good foundation for the follow-up work.